English (United Kingdom)Croatian(HR)Italian - ItalyDeutsch (DE-CH-AT)

Local news

hitna_obnovaUMAG - U okviru kampanje i humanitarne akcije „HitnaJeBitna“, Grad Umag i Istarska županija pokrenuli su zajedničko ulaganje u rekonstrukciju i proširenje prostorija Hitne medicinske službe u  Umagu. Projekt adaptacije i dogradnje od iznimnog je značaja za zdravstveni sustav sjeverozapadne Istre budući da su građani Umaga i okolnih mjesta zakinuti u odnosu na ostale građane Istre upravo zbog udaljenosti od gotovo 100 km do bolnice u Puli.

Iako Hitna medicina nije u ingerenciji grada, Umag već dugi niz godina samostalno sufinancira rad Hitne redovnim izdvajanjem od oko 250.000,00 kn godišnje za dodatni tim iznad standarda propisanog državnom mrežom, kako bi se zadovoljile osnovne potrebe građana sjeverozapadne Istre. Osim redovnog financiranja, Grad Umag je osigurao i vozilo za hitan prijevoz pacijenata. Činjenica je da je Hitna medicinska služba u Umagu radila u neodgovarajućim prostornim uvjetima i da je to bio dovoljan razlog da Grad Umag zajedno s  Istarskom županijom, koja je u konačnici vlasnik Doma zdravlja, pokrene rekonstrukciju i proširenje zgrade za rad Hitne medicinske službe.

Grad Umag i Istarska županija pokrenuli su adaptaciju i dogradnju prostorija Hitne medicinske službe u Umagu u vrijednosti od gotovo 2,2 milijuna kuna. Prostor se proširuje s postojećih 160 na 230 četvornih metara, zatvara se dosadašnja nadstrešnica za kola hitne pomoći i premješta se Higijensko-epidemiološka služba Doma zdravlja u prizemlje glavne zgrade. Uređuju se i prostori za Higijensko-epidemiološku i Službu sanitetskog prijevoza, a ispostava dobiva i salu za opservaciju s tri kreveta.

Na taj način želimo pridonijeti zdravstvenoj sigurnosti građana Umaga i okolnih gradova i općina te ispraviti grešku izazvanu nepoznavanjem i nerazumijevanjem specifičnosti našeg područja od strane nadležnih tijela.  Nakon što je dogovoreno zajedničko ulaganje u rekonstrukciju postojećih prostorija, pojavilo se pitanje opremanja umaške ispostave Zavoda za hitnu medicinu. No neočekivano velika, pozitivna  i spontana reakcija građana, udruga, poduzeća i svih ljudi dobre volje koji vole ovaj grad i kraj u kojem žive, pod okriljem kampanje „HitnaJeBitna“, pokrenula je val dobrote i humanosti. U konačnici je u kampanji prikupljeno cca 720 tisuća kuna u opremi i novcu te je akcija „HitnaJeBitna“ u potpunosti opravdala razlog pokretanja i na najbolji mogući način pomogla u opremanju Hitne medicinske službe u Umagu.

„Rezultat sinergijskog djelovanja svih onih koji su sudjelovali u kampanji „HitnaJeBitna“ vidljiv je upravo danas, 30. rujna 2016. godine, kada zajedno službeno otvaramo novouređene prostorije Hitne medicinske službe u Umagu. Želim se od srca zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos jer danas možemo zajedno biti zadovoljni i ponosni. Zahvaljujem se županu Valteru Flegi i njegovom timu iz Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo, Istraturistu i svim donatorima,  svim poduzećima i svakom pojedincu koji su dali dio koji su mogli i tako omogućili kvalitetniji život cijeloj zajednici. Hvala izvođačima radova, veliko hvala voditeljici umaške ispostave Hitne medicinske službe, upravitelju Ustanove za Hitnu medicinu Istarske županije i upravitelju Ustanove Istarskih domova zdravlja te mojim suradnicima koji su dali dio svojih primanja i svoje vrijeme, a posebno hvala ide gospodinu Miodragu Čerini koji nam je pomagao i koji nas je pratio od same ideje projekta.

Danas slavimo veliki korak ka postizanju konačnog cilja. Predstoji nam još puno zajedničkog rada, a prvo sljedeće ulaganje je opremanje Doma zdravlja novom radiološkom opremom, za što smo već pokrenuli niz humanitarnih aktivnosti.“ naglasio je gradonačelnik Bassanese u svom obraćanju.

Brojnoj su se publici obratili i voditeljica umaške ispostave Hitne medicinske službe Jovanka Popović-Glavičić te župan Valter Flego koji nisu krili oduševljenje današnjim svečanim otvaranjem te koji su naglasili kako su u Umagu zajedništvo i odgovornost odrednice uspjeha.

batana_zambratijaZAMBRATIJA - Udruga ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „BATANA SALVORINA“ potiče slijedeće ciljeve među kojima su odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, zdravi načini života i očuvanje prirode, održivi turizam, poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih, očuvanje prirode, zaštita okoliša. Osnovni cilj osnivanja Udruge je očuvanje kulturne baštine i obnova ribarstva i zaštite mora te valorizacija kroz  novu turističku ponudu.

Članovi Udruge na Sjednici skupštine Udruge od 19.01.2016. godine su donijeli Odluku o namjeri zaštite teritorija na moru, u blizini mjesta Zambratija, sa svrhom očuvanja podmorja i prirodnog staništa riba. Predloženo je da se zaštiti područje površine od oko 7 hektara, te da obuhvati pličinu „Zanestra“. Dubina mora je u rasponu od 1 do 3 metra te je svojom specifičnošću i veličinom jako interesantna. Zona je dosta mirna i van rute plovilima tako da već sada predstavlja poseban lokalitet za razgledavanje. Cilj je da se ta zona zaštiti te da morski organizmi nađu svoje stanište.

Želja članova Udruge je da u budućnosti sudjeluju u sustavu monitoringa kao rendžeri i da budu članovi upravnog vijeća neke buduće institucije koja će upravljati tom zonom. Smatramo da se takva zona može koristiti i kao svojevrstan vid atrakcije tj. stavljanjem u funkciju turizma poznatog pod nazivom SNORKELING turizam (razgledavanje podmorja s maskom i dihalicom). Želja nam je zaštititi ovo područje od bilo kakve vrste ribolova. Do sada se na tom području lovilo feralima na osti, zatvaranjem riba mrežama stajaćicama i izlovljavalo se školjke ronilačkom opremom.

Upravljanje bi se vršilo za početak postavljanjem bova oko zaštićene zone s tablama i natpisima. Tražili bismo na raznim projektima EU  financiranje kamera i opreme za nadzor. Za početak bismo išli na zonu od 7 hektara što bi bio jedan početni pilot projekat. Već sada je vanjski dio na udaljenosti od oko 2 km sam po sebi nedostupan, jer zbog pličine veće brodice ne mogu ploviti, a plivaći i ronioci ne mogu pristupiti bez plovila.

Od ovakvog načina upravljanja područjem korist bi imala cijela zajednica, jer bi se razne školske institucije mogle uključiti u upoznavanje životinjskog i biljnog svijeta podmorja, zatim i ronilački klubovi, mini podmornice, aquavision, te mala plovila kao naše“BATANE SALVORINE“ sa staklom na dnu koje bi kroz ovaj projekt dobile svoju pravu svrhu. Smatramo da bi ova ponuda bila interesantna kao nova atrakcija, a ujedno i prezentacija autohtone brodice te zaštita tradicije. Uz već postojeće pravne subjekte koji se bave razgledavanjem podmorja, mogla bi se uvesti nova ponuda koja još kod nas nije bila toliko popularna – SNORKELING TRIPS. Kao pilot projekt,  tijekom ovoga  ljeta pokazala se zainteresiranost turista za takvu vrstu ponude.

Ova ponuda donosi novo zapošljavanje stanovništva, uz minimalnu investiciju. Kao početni kapital bitno je imati brodicu (barku) od barem 5 metara ili više sa nekim manjim motorom i tendicom. Te barem 4-5 kompleta maski i peraja, preporuča se za predsezonu i posezonu i neko kraće ronilačko  odijelo. S obzirom da u Umagu i okolici većina naših građana ima takva plovila uz investiciju od nekih 2 do 3.000,00 kn početnog kapitala i registraciju J.d.o. sezonskog obrta – može se krenuti u biznis.
Cijena koja se pokazala interesantnom iznosila bi za odrasle 150,00 kn, a za djecu 120,00 kn. S obzirom da uglavnom interes iskazuju grupice obitelji i prijatelja. U prosjeku grupice bi bile po 3 do 5 ljudi.

Vrijeme trajanja izleta bilo bi 2 sata tj. 30 min vožnje od Umaga do Zambratije, 1 sat ronjenja i 30 min povratak u Umag. Zarada po izletu iznosila bi u prosjeku od 300 – 600 kn. Ovakav dodatni prihod sigurno bi uvelike bio od značaja za studente, penzionere i ljude slabijih primanja.

Široj zajednici ova nova ponuda donosi produženje sezone, već od svibnja pa do polovice listopada. U konačnici veći broj noćenja i dolazak nove strukture gostiju – škole, kampovi za studente, novi imidž i posebnost Umaga kao destinacije. Dolazak gostiju iz drugih turisitičkih mjesta – vođene od strane turističkih vodiča.  Zambratija može pokazati ono čime se malo tko može pohvaliti . Uistinu izuzetna važna povijesna lokacija sakriva najstariji sačuvani brod na Mediteranu, desetmetarsku histarsku veslarku koja je datirana u 12./11. stoljeće prije Krista (željezno doba).  Uskoro će udruga „Batana salvorina“ za Arheološki  muzej Istre izraditi repliku djela brodice i prestaviti javnosti tehniku izrade  ove senzacionalne brodice koja je rađena posebnom tehnikom izrade, to jest tehnikom šivanja. Oplata brodice tj. daske na dnu brodice nisu bile pričvršćivane čavlima nego su šivane konopom.

Odmah u blizini potopljene brodice nalazi se prapovijesno naselje sojenica staro od pet do pet i pol tisuća godina (eneolitik odnosno bakrenog doba) danas zbog podizanja morske razine prekriveno s 2,5 do 3 metara mora. Radi se o najstarijem nalazištu pod morem na Jadranu.Svojevrsno središte naselja u kojem su živjeli prastanovnici, prostirala se na površini od 30 puta 60 metara. Nalazišta amfora,….. Grad Sipar,……ribnjaci iz vremena rimskog carstva, …. Ka doro,….sve to čini kulturno bogatstvo ovoga malog zaseoka Zambratije.
Neupitno je da bi se stvorila nova vrijednost u turističkoj ponudi i prepoznatljivosti Umaškog kraja u turizmu, te povećanje broja dolazaka nove vrste eko-natura i kulturološki osvještenih  turista.

U nekom momentu kad i ako se poveća bioraznolikost, moglo bi doći u obzir da se područje uključi i u neki drugi oblik zaštite, npr. u mrežu Natura 2000, ali sada je to područje dosta siromašno i uništeno pa za to nema uvjeta. Sam projekt bi bio samoodrživ s obzirom na interes poslovnih subjekata – vlasnika mini podmornica, ronilačkih klubova, barkajola. Od navedenih korisnika mogao bi se naplaćivati ulaz u park te bi na taj način bilo moguće održavati postojeći sustav nadzora.  Nakon raznih seminara od NATURE 2000, te ostalih tečajeva u Izoli, Piranu i Novigradu za kandidiranje na EU fondove, smatramo da je ovakav projekt više nego realan. U suradnji sa nama bliskim parkovima prirode „Miramare“ iz Trsta (dir. Roberto Odorico) te park prirode „Strunjan“ (dir. Marko Starman) - iskazan je interes radi zajedničkog kandidiranja eventualnih novih natječaja po EU fondovima. Od strane Instituta za nadzor ribarstva iz Rima bili smo pozvani kao gosti u parlament u Briselu gdje su uspostavljeni određeni kontakti.

Zone ne uzimanja ZNU, počele su se osnivati u svijetu tek u posljednjih dvadesetak godina. Tipično su lokalni ribari u početku protestirali – a isto tako tipično su već za koju godinu sami postali uvjereni zaštitari – jer su u okolnim područjima počeli loviti sve više i sve veću ribu. Radi se o principu "pretakanja": neuznemirena riba brže raste, veća riba daje više jajašaca, pa se u relativno kratkom roku ribe eksponencijalno razmnože, a tada počne kompeticija za prostor i hranu te mnoge jedinke "teku" u okolna područja. Za održivo iskorištavanje - gospodarenje bilo čime potrebno je znati koliko čega, gdje i u kojem trenutku ima – a za to je neophodno temeljito praćenje, monitoring. Osim u zaštitu na terenu ljudi bi se mogli uključiti u monitoring te u dobro osmišljeni obrazovni i duhovno obogaćujući ekološki turizam (hvale vrijedan primjer: "CaputInsulae", otok Cres). Dakle, vrijeme je da se promijeni stav naše javnosti, vlasti i političara prema zaštiti našeg podmorja – njegovu zaštitu treba shvatiti kao investiciju, a osnivanje zona ne uzimanja poput otvaranja dugoročnog bankovnog računa vezane štednje s najsigurnijom i najvećom mogućom kamatom - garantiranom od samog Zakona Prirode – a na svestranu dobro(do)bit ne samo svih morskih stvorenja, nego i nas ljudskih žitelja Jadrana.

Kao dokaz u iskazani interes od strane turista,  ove godine je kod nas došla grupa od 10-tak mladih studenata iz Italije koja će biti smještena kod naših privatnih iznajmljivača. Uz podršku našeg prijatelja sa  iskustvom  koje ima u nacionalnom parku „Miramare“ u Trstu –sa nama je danas ovdje i dr. morske biologije Roberto Odorico.

UMAG - autizamU petak, 1. travnja 2016. godine članovi Udruge građana „Pružam ti ruku – Ti porgo la mia mano“ iz Umaga su povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu na štandu ispred Gradske knjižnice izložili svoje predmete ručne izrade te prikupljali dobrotvorne priloge svojih građana koji su opet imali priliku pokazati svoje veliko srce i pomoći našim malim i velikim autističnim sugrađanima.

Glavna skupština UN-a odabrala je za obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu  2. travnja čime želi skrenuti pozornosti javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života.

Na mjestu događanja skupilo se mnoštvo djece te su simbolično u 11:55 sati, kao i u svim gradovima svijeta, „oslobodili“ svijetlo plave balone u zrak. Plavo nebo bilo je ukrašeno stotinama balona u znak osvješćivanja građana o autizmu kao specifičnom razvojnom poremećaju čiji uzrok još na žalost nije poznat.

Samom događaju, u znak podrške radu Udruge i potvrde važnosti ovoga dana, prisustvovali su u ime Grada Umaga gradonačelnik Vili Bassanese, njegovi zamjenici Niko Čančarević i Floriana Bassanese Radin te pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Slaviša Šmalc.

veleposlanik_danskeUMAG - Veleposlanik Kraljevine Danske u Hrvatskoj, Nj.E. Anders Christian Hougård te voditelj Trgovinskog odjela veleposlanstava Žarko Mašanović, 23. ožujka 2016. godine posjetili su Umag gdje su ih u prostorima Gradske uprave ugostili gradonačelnik Vili Bassanese i njegov zamjenik Mauro Jurman. S delegacijom danskog veleposlanstva, gradonačelnika je posjetio i direktor poduzeća Hempel d.o.o. Nerio Perich.

Gradonačelnik Umaga  je ovom prilikom gostima predstavio posebnosti Umaga, umašku povijest, znamenitosti, kulturu i ekonomske značajke. No, najveći je naglasak bio na  provedenim projektima, odnosno onima u tijeku, kao i budućim značajnim projektima na području Umaga. Razgovaralo se i o gospodarskoj situaciji na lokalnoj i nacionalnoj razini te mogućnostima investiranja. Gradonačelnik je ujedno izrazio zahvalnost i poštovanje prema uspješnom danskom poduzeću Hempel d.o.o. koje je iznimno cijenjeno obzirom na veliki utjecaj na razvoj umaškog gospodarstva. Ovom je prigodom pohvalio rad i trud direktora Nerija Pericha,  zahvaljujući kojemu je poslovanje ove tvrtke svake godine sve uspješnije. Na susretu je bilo riječi i o prometnoj povezanosti, socijalnim programima te poticajima za gospodarstvo. Veleposlanik Hougård istaknuo je kako su mu naša regija i grad Umag dobro poznati, obzirom da na području Umaga već dugi niz godina posluje ranije spomenuto poduzeće Hempel d.o.o.. Veleposlanik Hougård je ujedno naglasio kako smatra da Umag u Hrvatskoj predstavlja naprednu i dobro organiziranu sredinu te je izrazio interes da se Umag poveže s danskim gradovima, tvrtkama i institucijama radi uspostavljanja buduće suradnje te realizacije budućih projekata.

policijaU razdoblju ljetnog računanja vremena, odnosno od 27. ožujka (nedjelja), za vrijeme vožnje tijekom dana, na motornim vozilima ne moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Izuzetak su motocikli i mopedi, na kojima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Za vozače mopeda i motocikla koji se ne pridržavanju propisane odredbe iz članka 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, predviđena je novčana kazna u iznosu od 300 kuna.

Ljetno računanje vremena u 2016. godini počinje u noći s 26. (subota) na 27. ožujka (nedjelja) u 2 sata, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 sata računa kao 3 sata, izvijestila je Policijska uprava istarska.

umagUMAG - Državni ured za reviziju je obavio 21 reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama lokalnih jedinica. Revizijom su obuhvaćene sve lokalne jedinice u Republici Hrvatskoj. Državni ured za reviziju je u najnovijem izvješću (ožujak, 2016.) zaključio da se u samo 19 od 127 gradova nefinancijskom imovinom upravlja učinkovito. Među 19 gradova koje je Državni ured za reviziju ocijenio učinkovitim u upravljanju i raspolaganju nekretninama, nalazi se i Grad Umag.

Revizija je u analizi uzela u obzir postupke i aktivnosti lokalnih jedinica u vezi s upravljanjem i raspolaganjem nekretninama, koji se odnose na vođenje evidencija, normativno uređenje i usklađenost upravljanja i raspolaganja nekretninama sa zakonima i drugim propisima te sustav kontrola upravljanja i raspolaganja nekretninama.

Kako je navedeno u samom izvješću,  temeljem prikupljenih podataka i utvrđenih činjenica, Državni ured za reviziju je ocijenio da je upravljanje i raspolaganje nekretninama učinkovito u svega 19 gradova, dok su svi ostali gradovi ocijenjeni djelomično učinkovitima. Primjerice, pojedine jedinice lokalne samouprave ne raspolažu podacima o stvarnom stanju imovine kojom upravljaju i raspolažu, mnogi gradovi i općine nisu ustrojili i ne vode registar imovine na način i s podacima propisanim za registar državne imovine. Nadalje, u poslovnim knjigama nerijetko nisu evidentirane sve poslovne promjene u vezi s nekretninama, a pojedina imovina nije evidentirana na računima niti je obavljen cjelovit popis imovine i obveza.

Skupština društva liječenih alkoholičara

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/582311drustvo8272.jpg

Tajnik društva Mario Sirotić otvara godišnju skupštinu

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/151615drustvo06.jpg

Radno predsjedništvo Društva liječenih alkoholičara Umag

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/528268drustvo12.jpg

Predsjednišvo i stručna djelatnica prof. def. Vera Pavičić

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/168671drustvo13.jpg

Dino Križman, član nadzornog odbora i Vera pavičić

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/710961drustvo15.jpg

Josip Jušta, blagajnik društva dobio je cvijet za dugogodišnju apstinenciju

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/214320drustvo8331.jpg

Predsjednica društva Hana Čović

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/325477drustvo21.jpg

Mario Sirotić tajnik društva je apstitenet punih 14 godina

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/873221drustvo8296.jpg

Sretna obitelj Mikulaš

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

http://umag-istra.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/294059drustvo8262.jpg

Skupštini je prisustvovalo tridesetak članova društva

BUJE - U utorak 09. listopada održana je 33. Godišnja skupština Kluba liječenih alkoholičara Umag u prostorijama pučkog otvorenog učilišta u Bujama, kojoj je prisustvovalo 26 osoba. Skupštinu je otvorio See details

Dan rajčice uz 100 godišnjicu prerade