English (United Kingdom)Croatian(HR)Italian - ItalyDeutsch (DE-CH-AT)

Udruga Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis” vas poziva na radionicu za predstavnike ribarskog sektora koja se održava u sklopu malog pilot projekta „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)”. Mali pilot projekt se provodi u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Radionica „Uvod u zonu posebnog upravljanja u uvali Zambratija“ će se održati dana: 20. veljače 2017. godine s početkom u 17:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Umaga G. Garibaldi 6.

Svrha radionice je potaknuti aktivno uključivanje predstavnika ribarskog sektora u proces promišljanja i planiranja o mogućnostima uspostave zone posebnog upravljanja u uvali Zambratija uslijed njezine visoke povijesne i potencijalno turističke vrijednosti.
Cilj je pružiti sudionicima informacije o projektnim aktivnostima te ih senzibilizirati na tematiku valorizacije arheoloških lokaliteta uvale Zambratija u turističke svrhe. Radionica je namijenjena predstavnicima ribarskog sektora te predstavnicima udruga i udruženja u ribarstvu s područja LAGUR-a „Pinna nobilis“ (gradovi Umag, Novigrad i Buje te općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj).

Teme koje će biti obrađene su sljedeće:
- Budućnost ribolova u Istri u okvirima zajedničke ribolovne politike Europske unije
- Mjere za poticanje održivog ribarstva na području lokalne samouprave
- Predstavljanje arheoloških lokaliteta Zambratije i Savudrije
- Zone posebnog upravljanja – primjeri dobre prakse u RH i u svijetu.